Ciutadans
Ciutadans
Rank: 5

Seguidors

  • 12.447
1.789 followers
210 tuits
265 mencions
161 retuits

TUITS

  • 615

MENCIONS

  • 1.532

RETUITS

  • 697
Activitat (Tweets)
Viralitat (Retweets)
Interacció (favorits i mencions)