Metodologia

Eleccions Municipals 2015

Així neix l'Índex sintètic de Presència a Twitter (IPT).

Quan vaig començar a construir-lo, tenia clara una cosa: havia de ser consistent i a l’ aplicar-lo havia de permetre avaluar i comparar de manera fiable els perfils de Twitter.

He procurat doncs, que el resultat final després de recopilar, tractar les dades i calcular l'Índex es presenti de manera assequible i atractiva.

Hem analitzat la presència dels sis principals partits i candidats a l’alcaldia de Terrassa a Twitter durant els quinze dies de campanya.

Candidats i partits es puntuen a través de l’Índex sintètic de Presència a Twitter (IPT).

Aquest Índex té en compte quatre factors:

  • La comunitat (seguidors)
  • L’activitat (tuits i retuits)
  • La interacció (favorits i mencions)
  • La viralitat (retuits dels seus tuits)

El resultat de l’IPT es mostra en un rang de 0 a 100. On el 0 és el mínim.

Així, per exemple, el candidat que obté un Índex de Presència a Twitter de 35, vol dir que, de 100, es situa en la posició 35.

Un cop calculat el valor de l’Índex per a cada candidat i partit polític, s’ordena de major a menor conformant el RANKING. De manera que els candidats i partits queden ordenats de major a menor grau de Presència a Twitter.

Les dades provenen del timeline dels perfils dels partits polítics i dels seus caps de llista des del dia 8 al 22 de maig. Estrictament, els dies de campanya electoral.